Et trygt valg til dit barn

+ 45 31 78 83 78

info@stjernerne-privatpasningsordning.dk

Priser

Her finder du priser og information om betaling


Kommunalt tilskud pr. måned 6232 kr. (Pr. 1/1-2021 er tilskuddet = 6.280kr


+ Din egenbetaling pr. måned 2.855 kr (pr. 1/1-2021 er egenbetaling = 2.885kr)

=

Privat pasningsordning pris pr. måned: 9.087 kr (pr. 1/1-2021 betaling i alt = 9.165kr) 

Tilskud samt betaling fra forældre betales månedsvis forud.

Ansøgning til tilskud findes på kommunes hjemmeside. Jeg hjælper gerne med udfylde og indsende. 

Der indbetales 12 måneder om året.


Dette gælder også ferie/fri for børnepasser og barnet, samt barnets sygedage. 

Opsigelse skal foregå til d. 1 i måneden med 1 måneds varsel.

Kommunen indsætter tilskuddet på din Nemkonto

- som du så sammen med din egenbetaling overfører til min konto, senest d. 1 i måneden.

Ønsker I at jeres barn skal starte hos Stjernerne, skal barnet være skrevet op på den kommunale venteliste.

Når pladsanvisningen tilbyder en plads ved det kommunale, takker i Nej Tak til pladsen og informerer dem om at I har en plads ved en privat pasnigsordning og derefter kan I søge tilskud. 

Du har ingen andre udgifter til din private pasnings ordning  udover din normale egenbetaling.

Jeg beskattes af den fulde betaling fra h.h.v. kommunen og dig.

Copyright © All Rights Reserved